Leszek Żuliński: Mefisto

„Mefisto” to nowy, siódmy już zbiór wierszy Leszka Żulińskiego. I dwudziesta druga książka w jego dorobku.
Jest to zbiór „autorozliczeniowy”, opowiadający drogę życiową i jej zagubienia, opisujący ciemną i jasną stronę wyborów oraz postaw, usytuowanie autora – a może całej jego generacji? – w dylematach epoki i jej dramatycznych presjach, także opresjach. W cyklu tym dużo o współczesnej Polsce i etycznych bagażach, które nakłada nam na barki historia, nie zdejmując ich nawet, gdy przechodzą do przeszłości.

Tomik o „wysokiej temperaturze”, utrzymany w bardzo osobistym tonie, ale też stawiający trudne problemy do ogólniejszej dyskusji, w jakiej ścierają się różne emocje i racje.
Wydany nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek (Toruń 2011, s. 68).