Stefan Jurkowski: Pod każdym słońcem

Ukazała się trzynasta książka w dorobku autora, wiceprezesa Oddziału Warszawskiego ZLP. Są to wiersze liryczne o wyraźnym zabarwieniu filozoficznym. Miłość, przemijanie, śmierć, niepoznawalność zjawisk zachodzących wokół nas, a przede wszystkim Tajemnicy, którą staramy się określić poprzez mity i wyobrażenia, kruchość i nieprzystawalność języka do rzeczywistości umykającej ludzkiemu poznaniu - to główne motywy utworów składających się na nową książkę Stefana Jurkowskiego.

Stefan Jurkowski: "Pod każdym słońcem", Wydawnictwo ASTRA, Łódź 2010, s. 88. Redaktor: Piotr Morawicz. Zdjęcie na IV stronie okładki: Andrzej Dębkowski. ISBN 978-83-89727-73-2.