Stefan Jurkowski: Poezje wybrane

W serii „Biblioteka Poetów” wydawanej przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą, jako 336 pozycja, ukazały się „Poezje wybrane” Stefana Jurkowskiego. Wybór ten opatrzony jest wstępem Andrzeja Gnarowskiego. Na końcu znajduje się obszerna nota biograficzna oraz słowo „Od Autora”. W książce, będącej czternastą pozycją w dorobku Jurkowskiego, znalazły się wiersze z wszystkich jego tomików z lat 1969-2010.

Ze wstępu Andrzeja Gnarowskiego: W całej twórczości Stefana Jurkowskiego przewija się ciekawa linia wyznań autorskich. To są zmagania z treścią, ze znaczeniem formy – tylko do pewnego stopnia nietrwałe – że mogą wydawać się pozorne. W każdym tomie autora „Koła niedomkniętego” znajdziemy ślady polemik poetyckich i „wykład motywów”.
Stefan Jurkowski opisuje człowieka, który porusza się na obszarach kulturowych naszego globu. Kryje się w tym jakiś osobliwy optymizm, każący mu trwać bez wytchnienia. Poddawać się rozkoszy marzenia. Epistemologia połączona z radością pisania.
Rzeczywistość składająca się ze słów...

Stefan Jurkowski: „Poezje wybrane”, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2010, s. 176. Esej o twórczości Autora: Andrzej Gnarowski. Zdjęcie na okładce: Andrzej Dębkowski.