Marek Wawrzkiewicz: Dawne słońca

Ukazał się kolejny znakomity tomik wierszy Prezesa Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich Marka Wawrzkiewicza.
22 tom wierszy poety zawiera utwory z lat 2006 – 2010.

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek w Toruniu.
ISBN 978-83-7611-784-3
Format A5 - 13,5 X 20,5 cm.
Rok wydania 2010.
Stron 93.