związek z wieloletnimi tradycjami

Helena Gordziej

Poetka Helena Gordziej urodziła się w Poznaniu. Po maturze podjęła pracę w administracji państwowej. Ponad trzydzieści lat przepracowała w różnych wydziałach Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Za pracę w tej instytucji otrzymała branżowe odznaczenia i nagrody. Debiutowała wierszami w "Gazecie Poznańskiej" w roku 1970. Bibliografia: Pierwszy tomik poetycki "Odchodzące pejzaże" ukazał się w 1979 roku.
"Między nowiem a pełnią" (1983),
"Spragnione źródła" (1985),
"Sercem przy ziemi" (1986),
"Wierność wahadła" (1987),
"Siejba milczenia " (1988), - (zdobyła Nagrodę Funduszu Literatury),
"Sługi rozdroży" (1990),
"Szczony i pindy od Chwaliszewa do Wildy" (1991),
"Po stronie słońca" (1991),
"Kredą i cierniem" (1991),
"Kształty chwil" (1992) - dwa ostatnio wymienione tomiki przyniosły autorce Nagrodę XV Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. Uznano je za najlepsze książki poetyckie roku."W chodzę w wiersz " (1993)
"Przedsionek milczenia " wybór wierszy (1993)
"W obecności gwiazd " (1995),
"Narastanie krzyku " (1994),
"Tętnice wiosen " (1995),
"Dojrzewanie czerni" (1996),
"Sławni w wierszach " (1996),
"Koleiną czasu " (1997),
"Witraże godzin " II wybór wierszy (1998),
"Dekalog jutra" (1998),
"Liturgia samotności" (1999),
"W obnażonym sadzie" (2000),
"Skazani na mrok" (2000),
"Zanim zgaśnie dzień" (2001),
"Dzień w kolorze piasku" (2002),
"Czciciele nowiu" (2002),
"Wariacje schodzącej planety" (2003),
"W matni horyzontu" (2003),
"Mszał widnokręgu" (2004),
"Trzeźwy ból" (2005),
"Ponaglanie świtów" (2005) i inne.
Helena Gordziej jest autorką prozy dla dzieci - "Zegarynka " i "Chodaczek i Truchcik" oraz tłumaczką poezji niemieckiej i Baśni Hansa Christiana Andersena. Opublikowała 44 tomików poezji, dwie książki dla dzieci, dwie powieści o tematyce społeczno- obyczajowej "Bramy czasu" i Ładny pogrzeb".
Wiersze Heleny Gordziej znajdują się w "Antologii Tysiąclecia" IRBIS (1998) oraz w innych antologiach, a także w podręcznikach szkolnych.
Autorka została uhonorowana licznymi nagrodami m.in. Jana Kasprowicza (1999 r), Nagrodą "Fotel Horacego" przyznaną przez kapitułę II Międzynarodowego Kongresu Poetów w Lublinie, Nagrodą XV Międzynarodowego Listopada Poetyckiego za Najlepszą Książkę Roku oraz Funduszu Literatury.
Za osiągnięcia w poezji i działalność kulturotwórczą Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wyróżniło Helenę Gordziej Złotym Medalem Labor Omnia Vincit (Praca wszystko zwycięża).
W roku 2008 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył poetkę medalem "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis".
Poezję Heleny Gordziej opublikowano w językach: greckim, serbsko-chorwackim, czeskim, niemieckim, rumuńskim, ukraińskim,i hiszpańskim i francuskim.

  • Kategoria: Helena Gordziej
  • Odsłon: 5669

  Nazwałeś mnie matką poetów
  a przecież Twoja matka była dla Ciebie
  całopaleniem miłości do syna poety
  który chciał naprawić świat
  Nie stałeś na poboczu
  byłeś w samym środku
  oglądałeś przemoc i rozpacz
  drogi powikłane złością
  przez tych co nie udali się Bogu

  • Kategoria: Helena Gordziej
  • Odsłon: 5694

  stara stodoła
  pełna dziur
  wciskał się przez nie
  grał na niewidzialnej
  okarynie tak rzewnie
  że poruszały się kopy siana pachnącego
  ziołami
  zasłuchane w melodie
  nie czuły chłodu

  • Kategoria: Helena Gordziej
  • Odsłon: 5821

  z herbem księżyca
  na granatowej tunice nieba
  jest groźna
  Echo nabiera ostrości dźwięków
  czerń świerków zacięta
  nieustępliwa natręctwem igieł

  • Kategoria: Helena Gordziej
  • Odsłon: 5780

  wybrała szalone tempo
  szybkie niczym bicie serca
  rozbudzone miłością
  Pędzi stopniami klawiszy
  przed kim ucieka
  kogo goni

  • Kategoria: Helena Gordziej
  • Odsłon: 5598

  Fantazja i wyobraźnia
  zaklęte w klawiszach wszczepiają
  niepokój w elastyczność palców mistrza
  Powaga chwili czerpie natchnienie
  ze źródła wyobraźni
  Czas kapryśny kosmopolita
  przycichł
  nie drażni wskazówek zegara
  senny
  zmęczony
  może zakochał się
  w harmonii dźwięków

  • Kategoria: Helena Gordziej
  • Odsłon: 5653

  podsłuchany przed wiejską chatą
  w rozchełstanej koszuli
  biegnie wierzbinową równiną
  Tęsknica popuściła cugle
  pozwala swobodnie doganiać wiatr
  podkradać muzyczne frazy

  • Kategoria: Helena Gordziej
  • Odsłon: 5504

  Wchodzę w zaczarowany świat muzyki
  myśli stąpają ostrożnie
  żeby nie spłoszyć piękna
  które odświętnie nawiedza
  duszę chłonną minionego czasu
  kiedy topole i wierzby
  bez lęku rosły na rozległych
  równinach
  a jemioła wczepiona
  w krę drzewa na chwilę
  przestawała wysysać soki
  ptak w ekstazie melodii
  nieruchomiał na gałęzi modrzewia