związek z wieloletnimi tradycjami

Grzegorz Trochimczuk

Grzegorz Trochimczuk – urodzony 9 maja 1946 roku w Nowym Dworze Mazowieckim. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (profilaktyka społeczna i resocjalizacja). W czasie studiów realizował audycje literackie w radio studenckim, organizował imprezy w klubie studenckim oraz pracował w kabarecie jako jego współtwórca i autor.
Po studiach zawodowo wykonywał zadania związane z kulturą spożywania alkoholu. Następnie w spółdzielczości mieszkaniowej organizował pracę w zakresie upowszechniania kultury w wielkich osiedlach mieszkaniowych. Trzeci okres zawodowy związany był z kulturą żywienia i pracy na rzecz jakości żywności i rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej. Organizował zrzeszenia polskich producentów żywności, wspomagał akcesję do UE.
Zasłużony Działacz Kultury odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Członek Związku Literatów Polskich, autor książek poetyckich: Listy do siebie, Dwa ptaki w jednego przeistacza, Przedmowa, Blisko, 2013 Wiersze, Potomkowie niczego.

  • Kategoria: Grzegorz Trochimczuk
  • Odsłony: 8041

  Umarli nie opisani,
  dzicy, niewolnicy, nierządnice,
  potępione narody.

  Umarli opisani, których nie znałem,
  sześćdziesięciodwuletni Arystoteles.
  Byron, Emilia Plater, Freud i Schulz.

  • Kategoria: Grzegorz Trochimczuk
  • Odsłony: 9227

  Ile waży jeden na siedem miliardów?
  Gdy wysoka myśl w oceanie się pogrąża
  nowe nasienie ciągle na dno macicy spada.
  Niższość młodych ciał się obnosi w kosmosie.

  • Kategoria: Grzegorz Trochimczuk
  • Odsłony: 8362

  Przerwana ciągłość, kiedy nie-myśli
  i nie-słowa określają przestrzeń.

  Ciemne źródło pożądania z rajską toksyną śmierci.
  Szaleńcy bez skrzydeł spadają z Beachy Head
  w objęcia błękitu. Otchłań połyka strach.

  • Kategoria: Grzegorz Trochimczuk
  • Odsłony: 8047

  Umierałem.
  Nie było dnia ani nocy.
  Tylko ja. Bez prostaty i bez macicy.
  Wyłącznie oczy.

  Widziałem ciszę wewnątrz cyklonu
  i grzmot neuronów.
  Oddychałem pod powierzchnią,
  uniesiony nad sobą.