Marek Wawrzkiewicz

XXX Walny Zjazd Związku Literatów Polskich, który odbył się w dniu 7 maja 2011 r. w Domu Literatury Warszawie ponownie wybrał na Prezesa Zarządu Głównego ZLP Marka Wawrzkiewicza (na zdjęciu obok). Marek Wawrzkiewicz pełni obecnie również funkcje Prezesa Oddziału Warszawskiego. Jest to trzecia kadencja Marka Wawrzkiewicza na stanowisku Prezesa Zarządu Głównego ZLP.

Zaproszenie na Zjazd ZLP przyjął Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Wenderlich. List dla Prezesa i uczestników Zjazdu przesłał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Listy z życzeniami i gratulacjami przesłał Związek Pisarzy Chin, Związek Pisarzy Moskwy, i Związek Literatów Wietnamu.
XXX Walny Zjazd ZLP wskazał także 16 członków Zarządu Głównego wybieranych na drodze głosowania (oprócz nich w skład Zarządu Głównego wchodzą prezesi oddziałów terenowych ZLP). W wyniku wyborów ustalono także nowy skład Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. Dzień później - 8 maja 2011 r. podczas pierwszego posiedzenia nowo wybranego Zarządu ustalony został skład Prezydium Zarządu Głównego.

Czytaj więcej:
Zarząd Główny Związku Literatów Polskich wybrany na kadencję 2011-2015
List Wicemarszałka Sejmu Jerzego Wenderlicha
List Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego
List od Związku Pisarzy Moskwy