Poznańskie obchody jubileuszu 90-lecia Związku Literatów Polskich

Późnym wtorkowym popołudniem 24 maja 2011 r. aula Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu rozbrzmiewała poezją i dźwiękami muzyki. A wszystko za sprawą obchodów jubileuszu 90-lecia Związku Literatów Polskich w Poznaniu.

Uroczystość otworzył prezes oddziału, Paweł Kuszczyński, witając przybyłych gości w osobach: zastępca prezydenta miasta Poznania – Sławomir Michał Hinc, dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki – Beata Mitmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Sławomira Piasecka, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, dyrektor tegoż towarzystwa – Edmund Dudziński, dyrektor Biblioteki Publicznej w Lesznie – Janina Małgorzata Halec, redaktor naczelny Radia „Emaus” – ks. Maciej Kubiak, przedstawiciele polonistyki poznańskiej, artyści prezentujący sztuki pokrewne (muzykę, malarstwo, rzeźbę) oraz samych literatów. W kilku zdaniach przypomniał wydarzenie sprzed dziewięćdziesięciu laty i wymienił wybitnie zasłużonych literatów, którzy tworzyli zręby i kształt obecnego związku.
Następnie przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego dokonała wręczenia odznaczeń „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego” dwojgu literatom: Stanisławie Łowińskiej i Stanisławowi Machowiakowi.
Szczególnie miłym wydarzeniem dla oddziału było wręczenie przez przedstawiciela Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Statuetki „Hipolita” za twórcze promowanie dorobku poznańskich i wielkopolskich pisarzy i poetów w kraju i za granicą w całym okresie działalności. Medalem „Labor Omnia Vincit” (praca wszystko zwycięża) została także udekorowana wiceprezes oddziału, Danuta Bartosz.
W swoim wystąpieniu zastępca prezydenta miasta Poznania, Sławomir Hinc, przekazał gratulacje i życzenia w imieniu prezydenta Ryszarda Grobelnego, zapewniając jednocześnie, że problemy lokalowe ZLP w Poznaniu zostaną wkrótce rozwiązane.
W dalszej kolejności prof. dr hab. Marceli Kosman wygłosił esej nt. „Życie i twórczość Władysława Reymonta”.
W części artystycznej uroczystości usłyszeliśmy fragmenty twórczości literackiej przeplecione muzyką w wykonaniu Tomasza Gubańskiego (obój) i Leszka Rotha (instrumenty klawiszowe). Uczniowie z II LO przywołali twórczość zmarłych literatów (m.in. Ł. Danielewskiej, T. Agatowskiego, N. Chadzinikolau, J. Badowskiej, M. Suszka, J. Gzowskiej...).
Aktorka Teatru Nowego Daniela Popławska i Jan Janusz Tycner z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu zaprosili słuchaczy do ogrodu literatury. W ich wykonaniu usłyszeliśmy wiersze współczesnych poetów zrzeszonych w poznańskim oddziale ZLP. Jako reżyser programu artystycznego po raz kolejny sprawdziła się poetka (fizyk z wykształcenia), Mirosława Prywer. Na zakończenie uroczystości, tuż przed minibankietem, toast okolicznościowy wierszem wygłosił znakomity poeta i satyryk, Lech Konopiński.
Obchody jubileuszu trwają nadal. Napłynęły i wciąż napływają liczne listy gratulacyjne:
od Prezesa Związku Literatów Polskich Marka Wawrzkiewicza,
od Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka,
od Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego,
od Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza prof. dr hab. Bogusława Marciniaka,
od Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, od Towarzystwa im. H. Cegielskiego.
Mamy nadzieję, że kolejne lata przyniosą rozwiązanie wielu dotychczasowych problemów, będą pełne inspiracji, twórczych poszukiwań i doskonałej literatury.