Ryszard Grobelny

Pan Paweł Kuszczyński
Prezes Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu
ul. Noskowskiego 24, 61-705 Poznań

Szanowny Panie Prezesie,
minione 90 lat było niezwykle burzliwym okresem historii Polski. Nadzieje rozbudzone odzyskaniem niepodległości, ciężkie chwile okupacji i późniejsze zawiłe losy naszej Ojczyzny odcisnęły swe piętno na każdym z nas.

Przez te wszystkie lata Poznański Oddział Związku Literatów Polskich brał aktywny udział w życiu kulturalnym naszego Miasta. Wybitne osobowości tworzące Państwa organizację, spośród których wystarczy wymienić takich twórców, jak Władysław Reymont, Kazimiera Iłłakowiczówna czy też Roman Brandstaetter, świadczą o niezwykle istotnej roli, jaką przez długie lata Związek odgrywał w poznańskiej kulturze.
Pragnę z dumą i radością podziękować za Państwa owocną pracę, pogratulować obchodzonego uroczyście Jubileuszu i złożyć na ręce Pana Prezesa oraz wszystkich członków Związku Literatów Polskich najserdeczniejsze życzenia kolejnych lat pełnych inspiracji, twórczych poszukiwań, a także doskonałej literatury.
Z wyrazami szacunku

Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania