Bronisław Marciniak

Poznań, 18 maja 2011 r.

Pan Paweł Kuszczyński
Prezes Zarządu Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu

Szanowny Panie Prezesie,
Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystości otwierającej Jubileusz 90-lecia Związku Literatów Polskich w Poznaniu. Niestety, ze względu na wcześniej podjęte zobowiązania, nie mogę uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu.
Z okazji tak pięknej rocznicy, w imieniu swoim własnym, władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wspólnoty akademickiej naszej Uczelni składam serdeczne gratulacje dla wszystkich, którym bliska jest działalność Związku Literatów Polskich w Poznaniu.

Do gratulacji dołączam najlepsze życzenia dalszego harmonijnego rozwoju i powodzenia w realizacji jubileuszowych obchodów. Niech towarzyszące im uroczystości staną się nie tylko wspaniałą okazją do podsumowania sukcesów, ale również odpowiednim czasem na snucie planów na przyszłość. Życzę dalszej owocnej pracy, urzeczywistnienia zamierzeń, satysfakcji, inspiracji oraz zawsze "lekkich piór".

Z wyrazami szacunku
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Prof. dr hab. Bronisław Marciniak