Piotr Florek

Poznań, 24 maja 2011 r.

Szanowny Pan Paweł Kuszczyński
Prezes Zarządu Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu

Szanowny Panie Prezesie,
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość otwierającą jubileusz 90-lecia Związku Literatów Polskich w Poznaniu.
Związek Zawodowy Literatów Polskich powstał w Poznaniu 8 maja 1921 roku. Jego pierwszym prezesem został Władysław St. Reymont. Od początku swej działalności Związek podejmował działania mające na celu popularyzację literatury polskiej oraz ochronę zawodowych interesów pisarzy.

Mimo zmiennych kolei historii, które wpisane są w dzieje Związku, przetrwał i dziś kontynuuje humanistyczną tradycję oraz przyczynia się do wszechstronnego rozwoju współczesnej literatury polskiej.
W tym wyjątkowym dniu pragnę przekazać serdeczne gratulacje oraz słowa uznania za szereg cennych inicjatyw podejmowanych przez środowisko twórców Związku Literatów Polskich. Życzę kolejnych jubileuszy oraz powodzenia w dziele wspierania rozwoju polskiej literatury.

Z poważaniem
Piotr Florek
Wojewoda Wielkopolski