związek z wieloletnimi tradycjami

Marek Wawrzkiewicz

Marek Wawrzkiewicz (ur. 1937 r.) - poeta, dziennikarz, tłumacz, animator kultury, absolwent Wydziału Historii na Uniwersytecie Łódzkim. Jest dziennikarzem, który od prawie 40 lat publikuje artykuły poruszające tematykę kulturalną. Był korespondentem prasowym w Moskwie, redaktorem naczelnym miesięczników "Nowy Wyraz", "Poezja" oraz tygodnika "Kobieta i Życie". W 1960 roku zadebiutował tomem wierszy -Malowanie na piasku . Dziś ma w swoim dorobku twórczym ponad 30 książek - tomów wierszy, szkiców, powieści, antologii. Do ważnych tomów wierszy można zaliczyć m.in.: "Późne popołudnie" (2001), "Każda rzeka nazywa się Styks" (2003), "Eliada i inne wiersze" (2003), "Smutna pogoda", a ostatnio, w 2005 roku, zbiór wierszy poruszających uniwersalne problemy współczesnego humanizmu - "Coraz cieńsza nić" oraz "Dwanaście listów" - tomik apokryficznych tekstów o miłości, śmierci i przemijaniu. Obydwa te wybitne wydania są ukoronowaniem twórczości poety.
Włada doskonale kilkoma językami, jest przy tym znakomitym tłumaczem z języków słowiańskich, a przede wszystkim poezji rosyjskiej - wydał m.in. antologię "Pamięć. Poeci St. Petersburga". Jest animatorem kultury wielce zasłużonym dla Mazowsza, współpracującym z wieloma ośrodkami kulturalnymi naszego regionu, w których prowadzi m.in. warsztaty literackie oraz seminaria dla młodzieży. Znany również jako organizator Warszawskiej Jesieni Poezji.
Uhonorowany wieloma nagrodami literackimi - ostatnio srebrnym medalem Gloria Artis (2006).
Prezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich i Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego ZLP.

  • Kategoria: Marek Wawrzkiewicz
  • Odsłon: 11507

  1
  Właściwie nie potrafię powiedzieć nic więcej
  poza tym, że jesteś.
  Nigdy cię nie kochałem, ale jeśli nawet tak było,
  to kochałem cię w innych kobietach.
  Teraz to wszystko splata się, jednoczy,
  a czas przeszły w najdoskonalszej harmonii
  z teraźniejszością i tym, co może będzie,
  zatrzymuje się i trwa.
  Na jedną chwilę. Ale to wystarcza.

  • Kategoria: Marek Wawrzkiewicz
  • Odsłon: 12294

  Jest noc.
  Śpisz jak gałązka w wąskiej strudze wiatru.
  A sen jest białym obłokiem popiołu
  Nad pochyłością wzgórza, stromą ścianą lasu.
  Jest noc.

  Jezioro — niby gniazdo pełne młodych gwiazd.
  Ucichły już jaskółki w piaszczystym urwisku,
  Rosa jak szary żagiel płynie na wikliny.

  • Kategoria: Marek Wawrzkiewicz
  • Odsłon: 11469

  W zakamarkach szuflad,
  W dawno nieotwieranych książkach,
  Obok kosza na śmiecie, na kopercie
  Z urzędowym listem znalazłem
  Strzępki wierszy, pytań zadanych światu,
  Ale również sobie.

  Po co je pisałem, skoro nie zostały w uchu,
  Oku, sercu i w mózgu choć tego
  Najmniej się mogłem spodziewać?

Strona 3 z 3