związek z wieloletnimi tradycjami

Lidia Żukowska

Lidia Żukowska - poetka, marszand, reżyser, scenograf. Urodziła się w Sierczy. Ukończyła Studium Kultury i Oświaty. Pełniła kierownicze funkcje w teatrach (Rapsodyczny, 38 Lalki i Maski) oraz galeriach. Powołała do życia sześć galerii plastycznych w Krakowie. Wprowadziła do kalendarium imprez Krakowa „Tynieckie recitale organowe”. Jest pomysłodawczynią teatru Jednego Aktora (30 premier). Autorka pięćdziesięciu scenariuszy – adaptacji dla Teatru Jednego Aktora, telewizji i scen szkolnych. Opracowywała scenariusze i reżyserowała kabarety w Klubie Dziennikarzy w Krakowie, napisała wstępy do 20 katalogów plastycznych i fotograficznych. W 1991 roku założyła wydawnictwo Oficyna Krakowska, wydaje tomiki wierszy, katalogi plastyczne. Członki Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Związku Artystów Scen Polskich, Stowarzyszenia Twórczego „Polart”, ZLP.
Wydane tomy wierszy:
1991 - „Słowa o zmierzchu”
1994 - „Uwikłana w snach”
1996 - „Socjuszowe lata”
1998 - „La sonĝo nefinita” (w jez. Esperanto)
1998 - „Przenikając fale”
2000 - „Niczyja jest dal”
2000 - „Le rêve sans fin” (w jęz. polskim i francuskim)
2001 - „Nieujarzmiona jesień – Idalia i Bonfiliusz”
2002 - „Ruda turzyca”
2003 - „Pragnienie kropli”
2003 - „Na krawędzi świtu”
2003 - „Dotyk nieba”
2004 - „A chciałam o łyżce” (polsko – niemiecki)
2005 - „Koncert Na Szepty...” (polsko – niemiecki)
2007 – „Nieujarzmiona Jesień” – Idalia i Bonfiliusz (w jęz. polskim, esperanto, niemieckim, angielskim w druku)

  • Kategoria: Lidia Żukowska
  • Odsłon: 20198

  doliną konie pędzą
  cóż może być piękniejszego
  od widoku galopującego konia?
  bocian w locie?
  palące się drzewa w słońcu jesieni?

  • Kategoria: Lidia Żukowska
  • Odsłon: 21518

  są słowa codzienne
  i te odświętne
  są słowa poetów
  które znaczą więcej inaczej
  w metaforze

  • Kategoria: Lidia Żukowska
  • Odsłon: 17893

  noś się wysoko córeczko
  jedząc nędzną skórkę chleba
  na koronkowym obrusie

  noś się wysoko dziewczyno
  gdy miłość cię zdradzi

  • Kategoria: Lidia Żukowska
  • Odsłon: 16785

  jeszcze wczoraj – całowałam
  żartowałam
  bawiłam się
  byłeś
  jeszcze wczoraj – chciałam
  prosiłam
  próbowałam zrozumieć
  byłeś
  jeszcze wczoraj – przyrzekałeś
  tłumaczyłeś
  zwodziłeś
  odszedłeś

Strona 2 z 2