jeszcze wczoraj – całowałam
żartowałam
bawiłam się
byłeś
jeszcze wczoraj – chciałam
prosiłam
próbowałam zrozumieć
byłeś
jeszcze wczoraj – przyrzekałeś
tłumaczyłeś
zwodziłeś
odszedłeś

jacy jesteśmy tragicznie śmieszni
w tym tworzeniu rajskiego ogrodu
z którego wypędzamy się sami
co dzień