doliną konie pędzą
cóż może być piękniejszego
od widoku galopującego konia?
bocian w locie?
palące się drzewa w słońcu jesieni?

symetria i kolor skrzydeł motyli?
Szarm Ronda Capriccioso Saint-Saënsa?
nie
twój powrót
z rozkwitłego sadu
do domu pełnego słońca