są słowa codzienne
i te odświętne
są słowa poetów
które znaczą więcej inaczej
w metaforze

są słowa
które budzą miłość
i te wywoływane z pamięci
bolesne śmieszne oskarżające
są też słowa których się nie wypowiada
a które śnią się po nocach