związek z wieloletnimi tradycjami

Andrzej Wołosewicz

Andrzej Wołosewicz, poeta, krytyk literacki, filozof. Wydane tomiki poetyckie Zbytek (2003), Prawdziwą podróżą naszego życia jest podróż wewnętrzna (2007), Monogram ze starych zegarów (2010), Każdy Twój krok prowadzi nad Styks (2014), Krajobraz spod zatrzymanych słońc (2019) i książki eseistycznej Świat według poety (2005). Współpracuje z kwartalnikiem literackim „Migotania”, dwutygodnikiem www.pisarze.pl, jest zastępcą red. naczelnego kwartalnika Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie. Od 2005 należy do ZLP.

  • Kategoria: Andrzej Wołosewicz
  • Odsłony: 18867

  wiem, że przyjdą hunwejbini
  dla których słowo jest
  tylko do opluwania

  już przyszli

  zawsze byli
  tylko zmienili sztandary
  z lewych na prawe
  sztandary nie standardy

  • Kategoria: Andrzej Wołosewicz
  • Odsłony: 19580

  poezja każdemu według jego wrażliwości
  nad wrażliwością można pracować
  jak nad wszystkim

  tyle np. pracujemy nad bólem
  pielęgnujemy go
  rozwijamy przez całe życie
  dbamy by nam przedwcześnie nie umarł
  ból nasz kochany codzienny
  i ten incydentalny
  niemal świąteczny

  • Kategoria: Andrzej Wołosewicz
  • Odsłony: 17337

  Znajomi żalą się na Lecha eS. że marudzi
  i wszędzie węszy spisek świata przeciw sobie
  a już to jego rzucanie uroku na wrogów i nieprzyjaciół
  w postaci chorób wszelkich zalatuje siarką i smołą

  a zdawało się przez lata że to poczciwy chrześcijanin
  co to nakarmiłby sobą lwa by ten nie padł z głodu
  a teraz przeszkadza mu sąsiadka piętro wyżej
  która powinna poruszać się jak kot czy poduszkowiec

  • Kategoria: Andrzej Wołosewicz
  • Odsłony: 16580

  na rogu Wilczej i Plater
  od strony Plater
  padły drzewa

  jestem na to czuły
  bo jestem z lasu
  las mam we krwi
  w genach

  • Kategoria: Andrzej Wołosewicz
  • Odsłony: 15753

  na mojej ulicy stoją kurwy
  piątek świątek dzień i noc

  na rogu Wilczej i Plater
  jednym z rogów warszawskiego pigalaka

  • Kategoria: Andrzej Wołosewicz
  • Odsłony: 15351

  pamięci Kazimierza Ratonia

  siedzisz na krawędzi
  łatwo z niej spaść

  może to być krawędź domu
  który spłonął nim go zbudowałeś

  • Kategoria: Andrzej Wołosewicz
  • Odsłony: 15620

  pisząc
  my tylko
  powiększamy
  ciszę

  • Kategoria: Andrzej Wołosewicz
  • Odsłony: 14671

  król króluje
  śpiochy śpią
  woda uwodzi

Strona 3 z 3