pisząc
my tylko
powiększamy
ciszę

to jest faktyczna
metafizyka
słowa i
nie –
dosłowności