Mirosława Prywer

Mirosława Prywer

Mirosława Prywer urodziła się w Ostrorogu (woj. poznańskie) w 1941 r. Ukończyła Wydział Fizyki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od 1961 r. jest nauczycielką fizyki w szkołach woj. poznańskiego. W latach 1971 – 1982 opiekowała się SKKT – PTTK przy II LO w Poznaniu W latach 1989 – 1992 prowadziła Koło Młodych Poetów, a od 1994 do 1998 była opiekunem Koła Literacko – Teatralnego „Otwarty Krąg” przy II LO w Poznaniu.
Wiersze publikowała w prasie poznańskiej oraz w wielu almanachach poetyckich. Wydała tomiki poezji: „Bursztynowy rozsypaniec”(1990), „Ptaki nadziei” (1993), „Spóźniony sen”(1995), „Dotyk szarości” (1998), „Podróż liryczna”(2000), „Rytm Ziemi”(2002).
Była redaktorem Almanachu Młodych „Otwarty Krąg” (I -1995 , II –1997, III – 2006) oraz reżyserem montaży słowno – muzycznych (do własnych scenariuszy): „Walentynkowy tryptyk” (1994), „Cztery pory roku” (1995), „Słowo i światło”(1995), „Ptak północy i południa” (1995), „Rekwiem” (1995), „Tunel pamięci” (1996), „Po prostu miłość” (1996), „W poetyckim sadzie” 1997), „Korowód pamięci”(1998), „Świąteczna ulica” (1998), „W kręgu serc” (2006), „Pamięć syci poezję” (2007), „W ogrodzie pamięci” (2011). Na 90-lecie II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej zredagowała almanach "Symfonia czasu", który zawiera wiersze absolwentów, uczniów i przyjaciół szkoły. Była współorganizatorem Międzynarodowych Listopadów Poetyckich (XVIII - XXVII).
Odznaczona: Złotą Odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” (1980), Honorową Odznaką „Za rozwój turystyki i krajoznawstwa” (1981), Złotym Krzyżem Zasługi (1986), Odznaką Honorową „Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego” (1989), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1996), Odznaką „Zasłużony działacz kultury” (2001).
W 1991 r. została laureatką Turnieju Jednego Wiersza XIV Międzynarodowego Listopada Poetyckiego.
Od 1989 roku należy do Nauczycielskiego Klubu Literackiego przy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu.
Od 1996 r. jest członkiem Związku Literatów Polskich. W latach 1996 – 2005 pełniła funkcję skarbnika Poznańskiego Oddziału ZLP.
Jej biogramy znajdują się w wydawnictwach "Kto jest kim w Poznaniu" (1997), "Ich ślad na Ziemi Szamotulskiej" (2001) oraz w polskim wydaniu "Who is who" (2002).

Mirosława Prywer: Arboretum w Kopnej Górze, Wspomnienia, Zamyślenia, Memento

Arboretum w Kopnej Górze
Wojciechowi Wygralakow
i innym Twórcom Ogrodu

Szum i zapach lasu zapraszają
w serce Puszczy Knyszyńskiej
Przy bramie głaz
z tablicą pamiątkową
z wizerunkiem powstańczej pieczęci
Długą lipową aleją
dochodzę na szczyt wzniesienia
Znad łąk nad rzeką Sokołdą
wiatr przynosi
szczęk broni powstańczej
Stare dęby opowiadają o straconych
Krzyże zanoszą ich jęki do nieba
Zasłuchana w powstańcze opowieści
przystaję przy pomniku
Kłaniają mi się cisy i jodły
świerki i sosny kuszą zapachem
różaneczniki paletą barw sycą moje oczy
róż i fiolet nad amarantem
nad nimi różowe magnolie
wyżej złote tulipanowce
Sprawdzam czy miejsce to istnieje
czy tylko mi się przyśniło

Mirosława Prywer: Cmentarz zasłużonych, Cóż może zwykły człowiek, Jak zatrzymać, Bunt

Cmentarz zasłużonych

Mchy otuliły płyty
na których czas
zatarł imiona i daty
trawy podpierają
pochylone krzyże
zasłużonej ciszy
pilnuje figurka
Matki Bożej
i stary drzewostan
dźwięki dzwonów
z pobliskich kościołów
zatrzymuje mgła
Na skrawku poznańskiej ziemi wpisana wielka historia

© 1920 – 2018, Związek Literatów Polskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.