związek z wieloletnimi tradycjami

Mirosława Prywer

Mirosława Prywer urodziła się w Ostrorogu (woj. poznańskie) w 1941 r. Ukończyła Wydział Fizyki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od 1961 r. jest nauczycielką fizyki w szkołach woj. poznańskiego. W latach 1971 – 1982 opiekowała się SKKT – PTTK przy II LO w Poznaniu W latach 1989 – 1992 prowadziła Koło Młodych Poetów, a od 1994 do 1998 była opiekunem Koła Literacko – Teatralnego „Otwarty Krąg” przy II LO w Poznaniu.
Wiersze publikowała w prasie poznańskiej oraz w wielu almanachach poetyckich. Wydała tomiki poezji: „Bursztynowy rozsypaniec”(1990), „Ptaki nadziei” (1993), „Spóźniony sen”(1995), „Dotyk szarości” (1998), „Podróż liryczna”(2000), „Rytm Ziemi”(2002).
Była redaktorem Almanachu Młodych „Otwarty Krąg” (I -1995 , II –1997, III – 2006) oraz reżyserem montaży słowno – muzycznych (do własnych scenariuszy): „Walentynkowy tryptyk” (1994), „Cztery pory roku” (1995), „Słowo i światło”(1995), „Ptak północy i południa” (1995), „Rekwiem” (1995), „Tunel pamięci” (1996), „Po prostu miłość” (1996), „W poetyckim sadzie” 1997), „Korowód pamięci”(1998), „Świąteczna ulica” (1998), „W kręgu serc” (2006), „Pamięć syci poezję” (2007), „W ogrodzie pamięci” (2011). Na 90-lecie II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej zredagowała almanach "Symfonia czasu", który zawiera wiersze absolwentów, uczniów i przyjaciół szkoły. Była współorganizatorem Międzynarodowych Listopadów Poetyckich (XVIII - XXVII).
Odznaczona: Złotą Odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” (1980), Honorową Odznaką „Za rozwój turystyki i krajoznawstwa” (1981), Złotym Krzyżem Zasługi (1986), Odznaką Honorową „Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego” (1989), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1996), Odznaką „Zasłużony działacz kultury” (2001).
W 1991 r. została laureatką Turnieju Jednego Wiersza XIV Międzynarodowego Listopada Poetyckiego.
Od 1989 roku należy do Nauczycielskiego Klubu Literackiego przy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu.
Od 1996 r. jest członkiem Związku Literatów Polskich. W latach 1996 – 2005 pełniła funkcję skarbnika Poznańskiego Oddziału ZLP.
Jej biogramy znajdują się w wydawnictwach "Kto jest kim w Poznaniu" (1997), "Ich ślad na Ziemi Szamotulskiej" (2001) oraz w polskim wydaniu "Who is who" (2002).

  • Kategoria: Mirosława Prywer
  • Odsłon: 5192

  Arboretum w Kopnej Górze
  Wojciechowi Wygralakow
  i innym Twórcom Ogrodu

  Szum i zapach lasu zapraszają
  w serce Puszczy Knyszyńskiej
  Przy bramie głaz
  z tablicą pamiątkową
  z wizerunkiem powstańczej pieczęci
  Długą lipową aleją
  dochodzę na szczyt wzniesienia
  Znad łąk nad rzeką Sokołdą
  wiatr przynosi
  szczęk broni powstańczej
  Stare dęby opowiadają o straconych
  Krzyże zanoszą ich jęki do nieba
  Zasłuchana w powstańcze opowieści
  przystaję przy pomniku
  Kłaniają mi się cisy i jodły
  świerki i sosny kuszą zapachem
  różaneczniki paletą barw sycą moje oczy
  róż i fiolet nad amarantem
  nad nimi różowe magnolie
  wyżej złote tulipanowce
  Sprawdzam czy miejsce to istnieje
  czy tylko mi się przyśniło

  • Kategoria: Mirosława Prywer
  • Odsłon: 5153

  Cmentarz zasłużonych

  Mchy otuliły płyty
  na których czas
  zatarł imiona i daty
  trawy podpierają
  pochylone krzyże
  zasłużonej ciszy
  pilnuje figurka
  Matki Bożej
  i stary drzewostan
  dźwięki dzwonów
  z pobliskich kościołów
  zatrzymuje mgła
  Na skrawku poznańskiej ziemi wpisana wielka historia