związek z wieloletnimi tradycjami

Maria Duszka

Maria Duszka urodziła się 28 kwietnia 1960 r. w Zduńskiej Woli. Mieszka w Sieradzu. Jest poetką, dziennikarką, bibliotekarką i animatorką kultury.
Wydała dotychczas siedem tomików wierszy. Najnowsza jej książka p.t. "Galeria Świat" była nominowana do warszawskiej Nagrody Literackiej im. ks. Jana Twardowskiego za najciekawszy tom wierszy wydanych w 2007 r.
Utwory Marii Duszki zostały przełożone na język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i serbski. Przekłady były wielokrotnie publikowane w czasopismach i antologiach w Stanach Zjednoczonych i Serbii.
W 2009 r. 29 jej wierszy opublikowano w dwujęzycznym polsko - niemieckim tomie p.t. "Uwalniam ptaki - sny : Ich befreie Vogel -Traume..." wydanym przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Poetka jest założycielką i opiekunką działającego od 2002 r. Koła Literackiego "Anima". Redaguje antologie i indywidualne tomiki wierszy twórców skupionych w kole. Jest organizatorką cyklu imprez literacko-muzycznych pod nazwą "Głód poezji", a także inicjatorką, współorganizatorką i jurorką ogólnopolskich konkursów literackich. Współpracuje z kwartalnikiem "Siódma Prowincja" (redaguje tam stronę poświęconą współczesnej poezji polskiej) oraz łódzkim miesięcznikiem kulturalnym "Kalejdoskop". Należy do krakowskiego oddziału Związku Literatów Polskich.
Pracuje w bibliotece szpitalnej - Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu.
Strona internetowa www.maria.duszka.pl

  • Kategoria: Maria Duszka
  • Odsłony: 6714

  powiesiłam w mojej szafie
  twoją marynarkę

  • Kategoria: Maria Duszka
  • Odsłony: 5865

  po dwudziestu dwóch latach
  od początku naszej miłości
  rozmawiamy o mężczyznach
  którzy prowadzą podwójne życie
  - mają żony i kochanki
  (bo ich na to stać)

  • Kategoria: Maria Duszka
  • Odsłony: 6302

  wiejski głupek
  siedzi przy grobie matki

  • Kategoria: Maria Duszka
  • Odsłony: 8286

  "zawsze pracuję
  najlepiej jak potrafię
  dlaczego więc ciągle
  cierpię niedostatek"
  uskarżała się Bogu w modlitwie

  • Kategoria: Maria Duszka
  • Odsłony: 8375

  zatrzymaj się
  popatrz w okno