Maria Duszka

Maria Duszka

Maria Duszka urodziła się 28 kwietnia 1960 r. w Zduńskiej Woli. Mieszka w Sieradzu. Jest poetką, dziennikarką, bibliotekarką i animatorką kultury.
Wydała dotychczas siedem tomików wierszy. Najnowsza jej książka p.t. "Galeria Świat" była nominowana do warszawskiej Nagrody Literackiej im. ks. Jana Twardowskiego za najciekawszy tom wierszy wydanych w 2007 r.
Utwory Marii Duszki zostały przełożone na język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i serbski. Przekłady były wielokrotnie publikowane w czasopismach i antologiach w Stanach Zjednoczonych i Serbii.
W 2009 r. 29 jej wierszy opublikowano w dwujęzycznym polsko - niemieckim tomie p.t. "Uwalniam ptaki - sny : Ich befreie Vogel -Traume..." wydanym przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Poetka jest założycielką i opiekunką działającego od 2002 r. Koła Literackiego "Anima". Redaguje antologie i indywidualne tomiki wierszy twórców skupionych w kole. Jest organizatorką cyklu imprez literacko-muzycznych pod nazwą "Głód poezji", a także inicjatorką, współorganizatorką i jurorką ogólnopolskich konkursów literackich. Współpracuje z kwartalnikiem "Siódma Prowincja" (redaguje tam stronę poświęconą współczesnej poezji polskiej) oraz łódzkim miesięcznikiem kulturalnym "Kalejdoskop". Należy do krakowskiego oddziału Związku Literatów Polskich.
Pracuje w bibliotece szpitalnej - Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu.
Strona internetowa www.maria.duszka.pl

Maria Duszka: Powiesiłam w mojej szafie...

powiesiłam w mojej szafie
twoją marynarkę

Maria Duszka: Po dwudziestu dwóch latach...

po dwudziestu dwóch latach
od początku naszej miłości
rozmawiamy o mężczyznach
którzy prowadzą podwójne życie
- mają żony i kochanki
(bo ich na to stać)

Maria Duszka: To co głupie w oczach świata

wiejski głupek
siedzi przy grobie matki

Maria Duszka: Którzy dają będzie im dodane

"zawsze pracuję
najlepiej jak potrafię
dlaczego więc ciągle
cierpię niedostatek"
uskarżała się Bogu w modlitwie

Maria Duszka: Zatrzymaj się...

zatrzymaj się
popatrz w okno

© 1920 – 2018, Związek Literatów Polskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.