związek z wieloletnimi tradycjami

Arkadiusz Frania

Arkadiusz Frania, poeta, krytyk literacki. (Fot. Szymon Halter). Urodził się 04.05.1973 r. w Przechlewie (obecnie woj. pomorskie). W 1993 r. ukończył Technikum Hutnicze w Zespole Szkół Elektroniczno-Mechanicznych w Częstochowie (technik-elektronik o specjalności: elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa). W latach 1993-1994 studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie. W latach 1994-1999 studiował filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Pracę magisterską nt. „Zygmunta Szweykowskiego badania nad twórczością Prusa” obronił pod kierunkiem prof. dra hab. Zbigniewa Przybyły. W 2000 r. ukończył Podyplomowe Studium Informatyczne w Szkole Informatyki przy Politechnice Częstochowskiej w Częstochowie. W 2003 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Uniwersytet Śląski) na podstawie rozprawy „Powojenne dyskusje nad pozytywizmem. 1944/45-1948/49”, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Krzysztofa Kłosińskiego.
Debiutował jako poeta w „Dzienniku Częstochowskim. 24 Godziny” w 1993 r. Wiersze, szkice i recenzje zamieszczał m.in. w „Odrze”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Opcjach”, „Pograniczach”, „Frazie”, „Tyglu Kultury”, „Frondzie”, „Magazynie Literackim”, „Akancie”, „Arkuszu”, „Poezji dzisiaj”, „Nowym Wieku”, „Ruchu Literackim”, „Pamiętniku Literackim”, „Aspektach Filozoficzno-Prozatorskich”, „Magdalence Literackiej”, „Siódmej Prowincji”, „Gazecie Kulturalnej”, „Radostowej”, „Obrzeżach”, „Wiadomościach – 43bis”, „Ciechanowskich Zeszytach Literackich”, „Horyzontach”, „Lublinie”, „Znaj. Ogólnopolskim piśmie Stowarzyszenia Autorów Polskich. Kwartalniku artystyczno-naukowym”, „artPAPIER”, „Polskim Kulturalnym Podziemiu”, „sZAFie”, Krajeńskim Kwartalniku Kulturalnym „Obok” „Recogito” (Francja), „Bulionie”, „Dzienniku Częstochowskim. 24 Godziny”, „Gazecie Częstochowskiej”, „Mini-Galerii”, „Alejach 3”. Wiersze tłumaczone przez Olgę Lalić-Krowicką na język serbski ukazały się w pismach serbskich: „Etna”, „Tvorac Grada” oraz na stronie www.poezija.com.pl.
Członek Związku Literatów Polskich od 1998 r.
Publikacje książkowe:
Książki poetyckie:
„na przykład mnie nie ma”, wyd. 1. Częstochowa 1994 Wydawnictwo Mikołaja, wyd. 2. Częstochowa 1996 Oficyna Galeria;
„powiedz mi siebie”, wyd. 1. Częstochowa 1995 Wydawnictwo Mikołaja, wyd. 2. Częstochowa 1996 Oficyna Galeria;
„na zimnym uczynku”, Kraków 1999 Księgarnia Akademicka;
„ale się nie budzę”, Bydgoszcz 2004 Instytut Wydawniczy „Świadectwo”;
Książki krytycznoliterackie:
„«Solidne niefarbowane retro». O poezji Tadeusza Gierymskiego”, [Szkic krytycznoliteracki], Częstochowa 2004 Wydawnictwo RODN „WOM” w Częstochowie;
„Strażnicy i najeźdźcy. Zjawiska we współczesnej poezji regionu częstochowskiego”, [Zbiór szkiców i recenzji] Częstochowa 2005 Wydawnictwo „e media”;
„Poświatowska, Marjańska, Cichla-Czarniawska. Trzy szkice typu ziemia-ziemia-ziemia”, [Szkice krytycznoliterackie], Częstochowa 2007 Wydawnictwo „e media”.

  • Kategoria: Arkadiusz Frania
  • Odsłon: 7883

  poezja nie jest potrzebą umysłu
  ale wymogiem ciała

  pamięć gestu
  ruchu słów
  jak układ mięśni
  odtwarzany z największą precyzją
  przy skoku w dal
  włączaniu czajnika z wodą
  podpisywaniu listy obecności
  czy zamykaniu drzwi na stępiony klucz

  • Kategoria: Arkadiusz Frania
  • Odsłon: 13078

  więcej niż czarnoziem
  mniej niż błękit

  więcej niż kret
  mniej niż jasnowidz

  więcej niż woda
  mniej niż powódź

  • Kategoria: Arkadiusz Frania
  • Odsłon: 14948

  nic się mnie nie trzyma

  skóra odchodzi
  jak od miąższu dojrzałej pomarańczy

  słowa uciekają
  sprzed języka
  jak spłoszone kozice

  • Kategoria: Arkadiusz Frania
  • Odsłon: 15957

  chciałem napisać wiersz
  chciałem powiedzieć coś od siebie

  nagle

  za oknem ulewa

  muszę wyjść z domu