Krzysztof Gąsiorowski: rozpoczęcie koloru całości

Kamieniom
- tym tragarzom brzemiennym

kamieniom ocalałym
na rumowisku

złożyć wyrwę dymu
schwytaną w człowieku i płatek szeptu
w locie o nim

Wymówić kolor całości:

rzeźbę bez kształtu
i profile nocy

znużone zaspy ciała
tlące się
na dnie bieli -

pod powierzchnią Pogody i Historii

Ukazać słowa
aż na rozdrożu

© 1920 – 2018, Związek Literatów Polskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.