Pod
domkniętymi widzisz
powiekami
- prostotę bieli
wywikłaną z osnów

Taniec śniegu
bez śniegu
taniec soli bez soli

Samo wnętrze tańca

Soli co w oczach wzbiera
nie potrzeba ci więcej

Śnieg bardzo
jest zmęczony
tym tańcem

i zasypuje nawet przyszłe ścieżki