"został skrócony odpis"
Dio Jak
w porze jasełek nie kwitną
pelargonie wyczerpana karta
z debetu czerni niczym kawki

za kotarami z pustą kartą dwaj
śpiewacy w porze jasełek liczą
na koszyk pelargonii dziobanie
aktu od latarni zagubiony odpis
urodzenia w mieście na balkonie
kapią pelargonie i arie
w porze jasełek w mieście sekty
druidycznie całują pod jemiołą
dzień pustej karty czarne kawki
z ogródków działkowych dziobią
na balkonie w pelargonii odpis
skrócony