dziewczyny rządzą i tati udaje greka
jest ustalone jak urodzi chłopczyka
to będzie sobie rządził ale nie urodzi

tati zamknij oczy i otwórz kogo widzisz
ten wygrywa i pcham cię z tego miejsca
bo to jest moje miejsce a nawet jak twoje
to cię wypcham bo to ja jestem twoja
ukochana jedynaczka jest ustalone

jedynka na kościach zawsze wygrywam
tati zamknij oczy i otwórz zobacz
na każdej kości we wszystkich kubeczkach
są same jedynki a tu twoja liczba sam
mówiłeś że to twoje przeznaczenie od boga
zobacz też dwie jedynki więc nie mów
żadne jedenaście i daj do zabawy tego
małego siedzącego tati tu do łóżeczka

i nie udawaj greka że nie wiesz która lalka
o tobie mówię tati do zabawy