jeszcze nie można
wstać i zejść
na ziemię ekonomiczna klasa
zmęczona korkiem
w niebie
filmami dla dzieci czeka
na zamaskowane twarze
w kitlach i wymierzoną
w czoło lufę

pomiaru gorączki głośny gwizd
przyspiesza
puls i gęstnieje
od służb porządkowych
za gorąco
u Miłosza 37,1° C
nikt nie chce
wracać między chmury
w obcym języku tłumaczę
brak zaproszenia
uśmiech
rozciąga maseczki w dole
już czekają
na spóźnionych poetów
z Polski

你好

你好
还不能
起来下到地面
经济舱
被天上的塞车和
儿童电影弄得筋疲力尽
他们在等待
戴着面罩的面孔
等待穿着防护服的人
把量体温的探头
指向额头
尖利的哨音
加速了脉搏
安保使它更加急促
太热了
米沃什,37.1度
谁也不想
回到云中
我用外语解释
没有邀请
微笑
把口罩拉到下颌
他们已经在等待
姗姗来迟的
波兰诗人

Przekład: Zhao Gang