jakie miał serce Jezus Nazarejczyk?
bo żeby tak upadał pod belkami stolarz...
na szczęście Cyrenajczyk Szymon wracał z pola
i dał się zaprząc w jarzmo Króla się zamęczy
lecz po co rzymski regulamin łamać
prawo tych podatników do igrzyska z krzyżem?
nim połamiemy łotrom nogi krzywe
na górze się rozegra zapisany dramat

setnik com nie był godzien się? zasępiam setnie: „winy mistrza
dwunastu nie ma na tablicach naszych dwunastu W legion bym zapraszał

taki intendent! wino z wody letnie
ale wyborne Jeszcze tajemnica
mnożenia jadła On za Barabasza?!?”

19 listopada 2005 r.