Wiesław Janusz Mikulski

Wiesław Mikulski

Wiesław Janusz Mikulski (ur. 12 lipca 1959 w Ostrołęce) - poeta, członek Związku Literatów Polskich.
Ukończył teologię w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (dzisiejszy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), studia podyplomowe filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (dzisiejsza Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora) oraz bibliotekarstwo w Państwowym Studium Kulturalno-Oświatowym i Bibliotekarskim w Ciechanowie.
W latach 1987-1992 pracował jako bibliotekarz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce. Od 1992 r. pracuje jako nauczyciel religii równolegle w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce oraz w II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce. Od 1994 roku do dnia dzisiejszego naucza jako katecheta oraz polonista w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce.
Debiutował jako poeta 2 sierpnia 1992 roku na łamach "Zielonego Sztandaru". Poezje Mikulskiego były publikowane w kilkuset pismach krajowych i polonijnych (m.in. w "POEZJI dzisiaj" /Warszawa/ ,w "Magazynie Literackim" /Warszawa/ , w "Twórczości" /Warszawa/. Twórczość Mikulskiego była prezentowana m.in. na antenie Radia Polonia (Warszawa), Radia Maryja (Toruń), Radia Alfa (Kraków), Katolickiego Radia Warszawa, Radia Rezonans (Sosnowiec), Radia Łódź S.A., Katolickiego Radia As (Szczecin), Radia Emaus (Łódź).
W. J. Mikulski jest publicystą wielu pism (także w wersji internetowej), m.in. korespondentem "Głosu Katolickiego", tygodnika diecezji łomżyńskiej. Otrzymał od redaktora naczelnego tygodnika ogólnopolskiego "Niedziela" medal "Mater Verbi".
Został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz przez ministra edukacji narodowej - Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymał Nagrodę Zarządu Miasta Ostrołęki i odznakę honorową "Za zasługi dla miasta Ostrołęki".

Wiesław Janusz Mikulski: Choinka bożonarodzeniowa

igły wystrojonej sztucznej
choinki nie mogą kaleczyć
przecież mieni się ona piękną
baśnią dzieciństwa

Wiesław Janusz Mikulski: Modlitwa

nie dozwól mi
pogubić się wśród witryn
i neonów

Wiesław Janusz Mikulski: Ocieram Twoją twarz...

ocieram Twoją twarz
z kurzu i łez
wśród pustej drogi

przyciskam Krzyż Twój
tulę pierś
mój Boże drogi

Wiesław Janusz Mikulski: Jestem pełniejszy Tobą...

Jestem pełniejszy Tobą
jak wysuszona skwarem
rzeka

Wiesław Janusz Mikulski: Budujemy niebo...

budujemy niebo
z cegiełek dni
czerwonych jak miłość

Wiesław Janusz Mikulski: Nie przemijasz

staniemy się ciszą
niewidzialni

staniemy się
miłością
wykutą w sercach ludzi

© 1920 – 2018, Związek Literatów Polskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.