związek z wieloletnimi tradycjami

Wiesław Mikulski

Wiesław Janusz Mikulski (ur. 12 lipca 1959 w Ostrołęce) - poeta, członek Związku Literatów Polskich.
Ukończył teologię w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (dzisiejszy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), studia podyplomowe filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (dzisiejsza Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora) oraz bibliotekarstwo w Państwowym Studium Kulturalno-Oświatowym i Bibliotekarskim w Ciechanowie.
W latach 1987-1992 pracował jako bibliotekarz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce. Od 1992 r. pracuje jako nauczyciel religii równolegle w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce oraz w II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce. Od 1994 roku do dnia dzisiejszego naucza jako katecheta oraz polonista w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce.
Debiutował jako poeta 2 sierpnia 1992 roku na łamach "Zielonego Sztandaru". Poezje Mikulskiego były publikowane w kilkuset pismach krajowych i polonijnych (m.in. w "POEZJI dzisiaj" /Warszawa/ ,w "Magazynie Literackim" /Warszawa/ , w "Twórczości" /Warszawa/. Twórczość Mikulskiego była prezentowana m.in. na antenie Radia Polonia (Warszawa), Radia Maryja (Toruń), Radia Alfa (Kraków), Katolickiego Radia Warszawa, Radia Rezonans (Sosnowiec), Radia Łódź S.A., Katolickiego Radia As (Szczecin), Radia Emaus (Łódź).
W. J. Mikulski jest publicystą wielu pism (także w wersji internetowej), m.in. korespondentem "Głosu Katolickiego", tygodnika diecezji łomżyńskiej. Otrzymał od redaktora naczelnego tygodnika ogólnopolskiego "Niedziela" medal "Mater Verbi".
Został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz przez ministra edukacji narodowej - Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymał Nagrodę Zarządu Miasta Ostrołęki i odznakę honorową "Za zasługi dla miasta Ostrołęki".

  • Kategoria: Wiesław Janusz Mikulski
  • Odsłon: 12179

  igły wystrojonej sztucznej
  choinki nie mogą kaleczyć
  przecież mieni się ona piękną
  baśnią dzieciństwa

  • Kategoria: Wiesław Janusz Mikulski
  • Odsłon: 13961

  nie dozwól mi
  pogubić się wśród witryn
  i neonów

  • Kategoria: Wiesław Janusz Mikulski
  • Odsłon: 15744

  ocieram Twoją twarz
  z kurzu i łez
  wśród pustej drogi

  przyciskam Krzyż Twój
  tulę pierś
  mój Boże drogi

  • Kategoria: Wiesław Janusz Mikulski
  • Odsłon: 16859

  Jestem pełniejszy Tobą
  jak wysuszona skwarem
  rzeka

  • Kategoria: Wiesław Janusz Mikulski
  • Odsłon: 20883

  budujemy niebo
  z cegiełek dni
  czerwonych jak miłość

  • Kategoria: Wiesław Janusz Mikulski
  • Odsłon: 24687

  staniemy się ciszą
  niewidzialni

  staniemy się
  miłością
  wykutą w sercach ludzi