Leszkowi Żulińskiemu

mam wrażenie
że coś jest obok
jakieś przestrzenie
może światy
może globy
albo całe kosmosy

czuję się
niczym istota
dla której elektron atomu
jest nieskończoną planetą

istnieję wewnątrz czegoś
czego nie widzę

ale może kiedyś
pęknie zasłona
poza którą
rzeczywiste poszerzenie

cała nadzieja dzisiaj
w zbyt nikłym rozumieniu – –