czy chmury grzeszą zasłaniając niebo
przecież nawet słońce jest wtedy bezsilne

a jednak dzień pochmurny równy słonecznemu
więc ostateczny rachunek
i tak wypada dodatnio – –