Wszechmogący
Panie
Królu Nieba
i Ziemi
wypełnij ciszą burzę
serc naszych
oświeć szaleńców
synów zagłady
ulecz
świat okaleczony
na miłość bliźniego
otwórz
i przebacz nam
w swoim miłosierdziu

Wiarą napełnij
wątpiących
nieufnych
i zagubionych
Odwróć narody od strachu
wybaw
od lęku
beznadziei
Daj dostrzec siebie
na ścieżkach ciemności
Błądzących
ślepych z nienawiści
światła nie pozbawiaj
Ocal świat
od klęski
i umacniaj w nadziei
Niech wypłynie radość
Pokoju
który niesiesz ufającym
Zachowaj mądrość
synów człowieczych
Obdarz nas łaskami
Pomnażaj Pokój
Pomnażaj Miłość
One są darem
i szczęścia siłą

Poznań, 16 sierpnia 2011 r.