Robert Rudiak

Robert Rudiak

Robert Rudiak (ur. 24 lipca 1966 roku w Zielonej Górze) – poeta, prozaik, publicysta i krytyk literacki. Doktor nauk humanistycznych. Ukończył filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze oraz studia podyplomowe na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę doktorską obronił na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.
Redaktor i zastępca redaktora naczelnego pisma studenckiego WSP "Faktor" (1986-1990), pisma młodej inteligencji "Enigma" na Uniwersytecie Warszawskim (1989-1990), miesięcznika społeczno-kulturalnego "Lubuskie Nadodrze" (2002-2003) i redaktor naczelny lubuskiego pisma samorządowego "Region" (od 2009). Współpracuje z pismem literackim „Pegaz Lubuski”. Redaktor literacki wielu książek prozatorskich i poetyckich.
Publikował artykuły publicystyczne, recenzje krytycznoliterackie, szkice historycznoliterackie i opracowania naukowe m. in. w Komunikatach Nadodrzańskich, Lubuskim Nadodrzu, Pegazie Lubuskim, Pro Libris, Studiach Zielonogórskich, Edukacji Humanistycznej, Slavii Orientalis, Przeglądu Rusycystycznego, Germanistyki i Orbis Linguarum.
Wiersze i inne utwory ogłaszał na łamach m. in. Studenta, Nadodrza, Iglicy, Gazety Lubuskiej, Zielonogórskiej Gazety Nowej, Głosu Nauczycielskiego, Zachodu, Komunikatów Nadodrzańskich, Zielonogórskiego Informatora Kulturalnego, Pegaza Lubuskiego, Pro Libris, Lubuskiego Nadodrza oraz na antenie Polskiego Radia, Radia Zachód i telewizji Puls oraz TV-51. Był członkiem Klubu Literackiego Lubuskiego Towarzystwa Kultury (1988-1991) i Grupy Działań Artystycznych „Budowa II” (1988-1990). Należy do Związku Literatów Polskich od 1992 roku. Od 1998 r. członek Zarządu Oddziału ZLP w Zielonej Górze. Debiutował felietonem w "Faktorze" w 1987 r. Wydał plakat poetycki Poster ’88 (WSP, Zielona Góra 1988), arkusze poetycko-plastyczne: Austeigen (BWA, Zielona Góra 1988) i Barwy grzechu (WSP, Zielona Góra 1989) oraz tomiki, zbiory wierszy i szkice historycznoliterackie. Wiersze publikował m.in. w almanachu młodej poezji zielonogórskiej Rozpoznani spośród (Zielona Góra-Wrocław1997), w antologiach poezji lubuskiej Mieszkam w wierszu (Zielona Góra 2001) i Słowo do słowa (Zielona Góra 2006) oraz ogólnopolskiej antologii poezji religijnej Krzyż – Drzewo Kwitnące (Warszawa 2000).
Laureat kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów literackich w kraju i za granicą m.in. w Wiedniu, Warszawie, Częstochowie, Szczecinie, Białymstoku, Olsztynie, Radomiu, Mikołowie, Wąglanach, Świdniku, Radomiu, Lęborku, Siedlcach, Gorzowie Wlkp., Lubinie, Konstantynowie Łódzkim.
W 1996 roku zbiór wierszy Herodiada nominowany był do nagrody Lubuski Wawrzyn Literacki w dziedzinie poezji, a w 1999 r. jego tomiki poetyckie "Martwy pejzaż osobisty" i "Europa po nocy" zostały wyróżnione w VI edycji Nagrody Literackiej przyznawanej przez redakcję tygodnika "Głos Nauczycielski", natomiast wiersze z tomiku "Przeklęci & święci" przez Wydawnictwo "Anagram" w Warszawie. W 2007 r. otrzymał Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Wystawił instalacje plastyczne Austeigen w Galerii PO w Zielonej Górze w 1988 roku oraz Barwy grzechu w Galerii WSP w Zielonej Górze w 1989 roku oraz montaż poetycki Po drugiej stronie unicestwienia w Galerii PO w 1990 roku oraz oparte na jego wierszach przedstawienie Misterium żydowskie w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze oraz w Klubie Myśli Twórczej "Lamus" w Gorzowie Wielkopolskim w 1995 roku. Wraz z grupą Budowa II zorganizował m.in. happening Cztery strony w Krakowie (klub Forum) w 1988 r., performance Traktat nihilistyczny w Zielonej Górze (klub Gęba) w 1988 r., spektakl parateatralny Miasto znów nas urodzi w Warszawie (klub Stodoła) w 1989 r. oraz instalacje plastyczne Piramida, Płonąca żyrafa, Sen konia trojańskiego, happeningi Wypadek, Agonia słowa, Głód poezji?, performance Narodziny wszechświata i Traktat nihilistyczny w Świnoujściu podczas festiwalu FAMA w 1989 r.
Książki poetyckie
· Unicestwienie (LTK, Zielona Góra 1991)
· Taniec hipochondryczny (WSP-TK, Zielona Góra 1991)
· Herodiada (IBiS, Warszawa 1995)
· Martwy pejzaż osobisty (ZLP, Zielona Góra 1997)
· Europa po nocy (RCAK, Zielona Góra 1999)
· Przeklęci & święci (Pro Libris, Zielona Góra 1999)
· Prywatny koniec świata (ZLP, Zielona Góra 2003)
· Replika (ZLP-KOKiS, Zielona Góra-Kożuchów 2004)
· Zaproszenie do samobójstwa (ZLP, Zielona Góra 2007)
Szkice
· Cztery dekady. 40 lat oddziału ZLP w Zielonej Górze (wspólnie z J. Koniuszem i A. K. Waśkiewiczem, ZLP, Zielona Góra 2002)
Powieść
· Via Crucis (2001, opublikowana w internecie)

Robert Rudiak: Taniec hipochondryczny I

naprzeciwko
mojej szkoły był szpital

zawsze między jedną czytanką a drugą
wywożono kogoś pod białym prześcieradłem
w czasie przerwy
pomiędzy lekcją arytmetyki a biologią
umierał ktoś na stole operacyjnym
bądź konał niezauważony
w ubikacji

Robert Rudiak: Obywatel Szymon Słupnik

Pamięci Stanisława Grochowiaka

Zawitał do redakcji
pan Szymon Słupnik
niczym wcale nie
wyróżniający się
przeciętny obywatel
przeciętnego państwa
żyjący całkiem
po szaremu w całkiem
szarej rzeczywistości
To właśnie on
tysiąckrotnie mijany
na ulicy spotykany
w kolejce w autobusie
lub w parku

© 1920 – 2018, Związek Literatów Polskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.