Następuje przestrzeń
Rośnie
to niebieskie jajo
Jęk gromu

Na wierzb pobojowisku
- jakby zapłodnienie
in vitro
łąki
- Wciąż trwa
to dzieło stworzenia