słowo wigilijne
dobre
jak wszystkie inne
dobre słowa
tylko
jeszcze lepsze

potrawy wigilijne
pyszne
jak wszystkie inne
pyszne potrawy
tylko
jeszcze pyszniejsze

radość
łza
chleb
jak wszystkie inne
tylko
wigilijne

wigilia 2010