Pamięci Jana Pawła II

tam gdzie ty patrzyłeś
był nasz świat
i tylko to było
na coś patrzył

góry wysokie
rzeki spieszące do mórz
oceany zamknięte
w duszę

wszystko
dalekie a bliskie
rwące a odpoczniesz
bezkresne kolebką dziecka
wierzbą
fujarką w powagę

a gdy zamknąłęś za sobą
historię i przyszłość
słowo żywota
księgę

widzimy ile
aż tyle
musimy oswajać na nowo