mój dom jest tam
gdzie oczy matowieją
czułością
słuch pojmuje
szepty ptaków
usta spijają
gorączkę chłodnej
nocy

aż pozostanie
mój ślad na piasku
echo moich słów
w twoich oczach

mój dom
moje myśli
podwójnie przewrotne