Posiadłeś moją myśl
ledwo dłoni dotknąłeś

Przywiązywałeś mnie do siebie bez słów
niewidocznymi skrzydłami

Jesteś sejsmografem który w nizinnym krajobrazie
dostrzega studnie artezyjskie

Ale nie mówimy o tym