w tym lesie
rude drzewa
łaszą się do
oczu

mgła skrada się
na odległość
wzroku

rosiczki
nastawiają
wnyki

ptak milknie
i tylko ostrzy
skrzydła

w tym lesie
polowanie

na ścieżce
trop
człowieka