są takie miejsca

zapamiętania
nad zachwytem

opamiętania
gdy zdziwienie
deformuje twarz

jest miejsce zbrodni
do którego się wraca

upadku i wzniesienia
w tym samym miejscu
i czasie

zapomnienia
ty jesteś takim miejscem