Czym król bez błazna
czym błazen bez króla
czym ja

Nie odchodź
choć sens skończony
świece pogasły
i nikt grać nie będzie

pozostał tylko jeden widz
w ostatnim rzędzie