w powadze witraży
spowiadam się tobie
ciszo kościelna

grzechy lekkie
jak smuga światła
drżą w konfesjonale
dłoni

niczym barwne motyle
fruwają w mroku bratków
mistrza Wyspiańskiego

moja wina
moje motyle
Twoje Światło