znów słowa trzymają się
za ręce

znów ręce idą razem
na spacer