ponoć starzy poeci
piszą
najpiękniejsze wiersze
najczulsze erotyki
a więc

wystarczy tylko ładnie
się
zestarzeć