Dotykałam twojej twarzy

tak dotyka się światła
tak dotyka się ciebie

które z pragnień było tego powodem
kochany
już nie zliczę już nie wiem

patrzyłeś tak pięknie
ani przed siebie ani za

w sam środek nas
w serce darowanej chwili

nie padło słowo
padła łza

i było
niezmiernie