Miejsce
egzystencji na Ziemi
przydzielone jest
na czas nieokreślony
W braku lub niedostatku
odpowiednich
warunków do życia

Komornik
Najwyższej Rangi
dokonuje wysiedlenia
Eksmisja zazwyczaj
następuje bez uprzedzenia