Na przystanku
Bezdomny czarny pies
Czeka na człowieka
Pozostawiony jak zużyta rzecz
Niepotrzebny nikomu

Autobusy przystają
A on czuwa
Z nadzieją jutra.