pamięci Zbyszka Jerzyny

zmarł Zbyszek
i spadł pierwszy śnieg

jego „Saneczki”
wiozą Go teraz

do Nieba

29 XI 2010