Odstawił buty na bezpieczną odległość
chciał odpocząć od dróg wiodących
rzek ciemnych i złotych w słońcu

słyszał kroki przez sen
poruszał niemo wargami

Buty nasiąkały krwią
białą jak krople rosy