***

Przez tyle lat
wiązaliśmy nitki
tkali barwne i szare
desenie
Nitki słabe i silne
jakże często zrywane
razem ze skórą

A jednak
wszystkie
bez względu
na fakturę
zwinęły się
w węzeł gordyjski
nie do przecięcia
przez żadne z nas
chyba...
I wykazał to
moment pożegnania

14 XI 1985