Najpiękniej modlić się
pod drzewem
Modlitwa drzewa
jest strzelista
korona sięga nieba
Jest najgłębsza
korzeniami sięga
samych trzewi ziemi
I jest bezinteresowna
Tylko chwali Stwórcę
własnym istnieniem

Zatem prozaicznie
sadźmy lasy
aby modlitwa
nigdy nie ustała.

Obory, 8 VIII 1994